(Lu - Vi: 8:00 - 16:00)info@cdrmarket.ro

Termeni şi condiţii şi cookie-uri

1. Dispoziţii introductive

Toate contractele de vânzare-cumpărare încheiate între Denis Čišič, NI:73390453, cu sediu comercial în V Hájku 63, 31200 Plzeň, Czech Republic (denumit în continuare numai vânzător), şi persoane fizice sau juridice (denumite în continuare cumpărător), prin intermediul serverului www.CDRmarket.ro (denumit în continuare numai site web), sunt guvernate de aceşti termeni şi condiţii (denumite în continuare numai TC), care sunt parte integrală a fiecărui contract de vânzare cumpărare încheiat.

2. Domeniul de aplicare a TC

Aceşti TC reglementează cumpărare şi vânzarea produselor specificate în paginile web în secţiunea "oferă" (denumite în continuare numai produse) şi relaţiile dintre vânzător ş cumpărător. În momentul înregistrării, în momentul trimiterii comenzii, cumpărătorul îşi exprimă acordul expres cu aceşti TC. Vânzătorul are dreptul de a modifica sau anula unilateral aceşti TC. Noii TC devin aplicabili în momentul publicări lor pe site-ul web.

3. Înregistrarea şi completarea unei comenzi

Cumpărătorul poate comanda produsele din oferta E-shop în modul "host" sau în modul "utilizator înregistrat".
Modul "host" serveşte pentru o achiziţie unică, fără ca cel care cumpără pe site să îşi constituie un cont de înregistrare permanent. În cazul în care cumpărătorul comandă produse în modul "host", are obligaţia ca în secţiunea "Coş de cumpărături", rubrica "Plată" să specifice veridic toate datele de plată (facturare) solicitate de sistem, datele de livrare şi să selecteze modalitatea de livrare şi de plată a produselor. Comanda nu poate fi realizată dacă aceste date solicitate de sistem nu sunt completate. În cazul în care cumpărătorul introduce în comandă date eronate sau false, este responsabil în faţa vânzătorului pentru toate eventualele daunele pricinuite acestuia.
Modul "utilizator înregistrat" serveşte în primul rând pentru comandarea repetată a produselor pe site-ul web. În cazul în care cumpărătorul doreşte să comande produse în modul  "utilizator înregistrat", are obligaţia de a se înregistra pe site-ul web, în secţiunea "Autentificare sau creare cont". Cumpărătorul are obligaţia de a completa veridic în formularul de înregistrare toate datele solicitate de sistem. Utilizatorul nu poate fi înregistrat dacă aceste date solicitate de sistem nu sunt completate. În cazul în care cumpărătorul introduce în formularul de înregistrare date eronate sau false, este responsabil în faţa vânzătorului pentru toate eventualele daunele pricinuite acestuia. Pentru comenzile individuale înaintate de către un utilizator înregistrat se aplică aceleaşi prevederi specificate mai sus pentru modul "host".
Sistemul percepe mai simplu formularul automatizat de comandă sau de înregistrare, pe care cumpărătorul îl completează pe site-ul web.

4. Comanda

Prin trimiterea unei comenzi completate în mod corespunzător se încheie contractul de vânzare-cumpărare (acceptare ofertei vânzătorului). Vânzătorul procesează comenzile primite numai în zilele lucrătoare. În baza comenzii procesate, în cel mult două zile lucrătoare de la data înaintării comenzii, vânzătorul trimite la adresa electronică a cumpărătorului, specificată în comandă, o confirmare a comenzii cu informaţiile privind termenul şi condiţiile de livrare a produselor.  Informaţiile privind etapele tehnice individuale care conduc la încheierea contractului sunt clare din procesul de comandare din magazinul on-line al nostru şi cumpărător are posibilitatea de ale verifica şi de ale modifica eventual înainte de a înaintea comanda propriu-zisă. După introducerea tuturor datelor de contact şi a produselor în aşa-zisul coş de cumpărături, cumpărătorul trimite/confirmă comanda.

5. Anularea comenzii

Cumpărătorul este autorizat  să anuleze comanda sa printr-o notificare scrisă pe adresa electronică (e-mail) sau pe adresa poştală specificată în punctul 14 din aceşti TC. Notificarea scrisă privind anularea comenzii trebuie să fie clară şi uşor de înţeles (trebuie să includă cel puţin prenumele, numele şi adresa cumpărătorului, numărul de comandă şi denumirea produsului) şi trebuie să fie predată în mod demonstrabil vânzătorului cel târziu până la ora 12:00 a zilei lucrătoare următoare zilei în care cumpărătorul a primit confirmarea comenzii (punctul 4 de mai sus). În caz de anulare a comenzii, vânzătorul va trimite cumpărătorului prin e-mail o confirmare de anulare a comenzii.  Pentru confirmarea anulării comenzii se aplică aceleaşi prevederi ca în punctul 4. din aceşti TC.

Caracterul obligativ a comenzi
Fiecare comandă este obligatorie, în conformitate cu Codul civil. În cazul în care cumpărătorul nu preia o comandă trimisă prin ramburs (argumentaţiile de tipul "nu am primit notificarea de livrare" ș.a. pot fi considerate complet intenţionate, deoarece destinatarul este întotdeauna informat despre livrarea coletului), are obligaţia de a plăti costurile pentru expedierea produselor şi o taxă de manipulare (costuri de expediere a coletului), valoarea totală a acestor costuri (penalităţi) fiind de 90 RON. Atragem atenţia că toate creanţele neplătite (penalităţi şi taxe de manipulare) vor fi înaintate spre recuperare, inclusiv toate cheltuielile şi dobânzile din întârziere asociate cu aceasta. Informaţiile necesare privind plata sancţiunilor vor fi trimise prin e-mail.

6. Preţul de achiziţie

Preţurile produselor de pe site-ul web sunt cu 21% TVA inclus şi sunt actualizate periodic. Produsele se vând cumpărătorului la preţul valabil în momentul înaintării comenzii. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile produselor fără o atenţionarea prealabilă. Preţurile produselor specificate nu includ taxe de transport şi de ambalare.

7. Condiţii de livrare

Vânzătorul livrează cumpărătorului produsele comandate în modul şi la locul stabilit de cumpărător în comanda sa şi acceptat de vânzător prin confirmarea comenzii, cel târziu la termenul specificat în confirmarea de comandă ( punctul 4. de mai sus).
Vânzătorul va preda cumpărătorului documentul fiscal (factura) imediat după achitarea preţului de achiziţie al produsului. Dacă la cererea cumpărătorului produsul este livrat prin intermediul unui transportator, documentul fiscal (factura) va fi predat cumpărătorului împreună cu produsul, la adresa specificată în comanda cumpărătorului.

8. Condiţii de plată

În cazul în care, conform comenzii, cumpărătorul preia personal produsele de la un magazin fix, plăteşte preţul de achiziţie în numerar sau cu un card de plată, direct la casieria magazinului în cauză.
În cazul în care, conform comenzii cumpărătorului, produsele sunt livrate prin intermediul unui transportator, adică prin ramburs, cumpărătorul plăteşte preţul produsele (+ taxă de transport şi de ambalare) direct transportatorului, la preluarea produselor. În cazul în care cumpărătorul nu preia produsele livrate prin intermediul unui transportator, nici după epuizarea termenului de păstrare, are obligaţia de a plăti vânzătorului toate costuri aferente şi eventuale daune apărute. Dacă acestea sunt solicitate de către vânzător în baza unei cereri concrete de penalităţi, aceasta necesită acordul cumpărătorului.

9. Transferul dreptului de proprietate şi riscul de deteriorare a bunurilor

Cumpărătorul dobândeşte dreptul de proprietate asupra produselor numai după plata integrală a preţului produselor.
În cazul în care cumpărătorul preia personal produsele într-un magazin fix, riscul de deteriorare a bunurilor este transferat către cumpărător în momentul preluării produselor de la vânzător.

10. Taxe de transport şi de ambalare

Costul transportului şi al ambalării va fi specificat de către vânzător în confirmarea de comandă (punctul 4. de mai sus).
Taxele de transport şi de ambalare sunt specificate în e-shop, în secţiunea Modalităţi de transport.

11. Condiţii de garanţie şi reclamaţiile

Procedeul de reclamare

Conform Codului civil, perioada de garanţie este de 24 luni şi începe din momentul preluării de către client.

La preluarea produselor de la transportator, cumpărătorul are obligaţia de verifica integritatea ambalajului produselor şi trebui să anunţe îl imediat pe transportator dacă depistează orice defect. În cazul în care se depistează o deteriorare a ambalajului care indică intenţia de a se ajunge la conţinutul coletului, cumpărătorul poate să nu preia coletul.

În cazul în care cumpărătorul depistează defecţiuni la preluarea produselor, aceste chestiuni trebuie să prezentate cu promptitudine vânzătorului.
Notificarea de reclamare trebuie să conţină data livrării produsului, denumirea produsului, cantitatea reclamată, descrierea defecţiunii şi propunerea de soluţionare a reclamaţiei. Reclamaţia va fi soluţionată în cel mult 30 de zile calendaristice de la data aplicării acesteia.

Cumpărătorul îşi aplică dreptul rezultat din responsabilitatea pentru defecţiuni şi pentru garanţie a vânzătorului la adresa vânzătorului specificată în factură sau în secţiune Contact.

Drepturile şi obligaţiile părţilor privind responsabilitatea pentru defecţiuni şi pentru garanţie a vânzătorului sunt guvernate de legislaţia aplicabilă (cu precădere de prevederile § 2095 - § 2117 şi 2165 - § 2174 din Codul civil). Acestea sunt specificate detaliat mai jos:

Dreptul la reclamaţie
Cumpărătorul are dreptul să reclame în 24 de luni de la preluare un defect la un bun de larg consum. În cazul produselor utilizate, termenul de reclamare este de scurtat la 12 luni (acest lucru va fi specificat în documentul de vânzare. În cazul în care, în conformitate cu ale prevederi legale, pe bun, pe ambalajul acestuia, în manualul de utilizare ataşa sau în reclama la bun se specifică durata de timp în care bunul poate fi utilizat, se aplică prevederile privind garanţia de calitate (a se vedea garanţia de calitate). În cazul în care cumpărătorul solicită, vânzătorul îi confirmă în scris (în continuare numai "confirmare") în ce măsură şi cât timp durează responsabilitatea pentru defecţiuni. Vânzătorul este responsabil pentru defecţiuni cel puţin în măsura în care este responsabil producătorul.
Dreptul la reclamare nu poate fi aplicat în următoarele cazuri:
a) bunuri vândute mai ieftin ca urmare a unei defecţiuni pentru care preţul redus a fost convenit
b) uzură a bunurilor cauzată de utilizarea curentă
c) bunuri folosite cu defect corespunzător gradului de utilizare sau de uzură, avut la preluarea de către cumpărător, sau
d) dacă rezultă din caracterul bunului.
Vânzătorul declară că predă produsele cumpărătorului în conformitate cu prevederile § 2161 Codul civil, adică:
a) produsele au proprietăţi pe care cumpărătorul şi vânzătorul le-au negociat şi, dacă nu au fost negociate, astfel de proprietăţi pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care cumpărătorul le-a presupus având în vedere caracterul produselor şi în baza reclamelor la produse,
b) produsele sunt potrivite pentru scopul specificat de către vânzător sau pentru scopul în care se utilizează în mod curent,
c) produsul este un bun într-o cantitate, măsură şi greutate corespunzătoare
d) produsul corespunde cerinţelor impuse de legislaţie.

în cazul în care bunul nu are proprietăţile menţionate mai sus, cumpărătorul poate solicita livrarea unui bun nou fără defect dacă, având în vedere caracterul defectului, nu este vorba de o disproporţie, iar dacă această defecţiune este numai la o componentă a bunului, cumpărătorul poate solicita doar înlocuirea acestei componente; dacă acest lucru nu este posibil, poate denunţa contractul. Însă, dacă din punct de vedere al caracterului defecţiuni, nu este vorba despre un exces, în special dacă defecţiunea poate fi îndepărtată fără o amânare inutilă, cumpărătorul are dreptul la îndepărtarea gratuită a defecţiunii. Cumpărătorul are dreptul la a i se livra un bun nou sau a i se înlocui o componentă şi în cazul unei defecţiuni remediabile, dacă nu poate utiliza în mod corespunzător acest bun datorită apariţiei în mod repetat a defecţiunii după reparaţie sau dacă este un număr mai mare de defecţiuni. Într-u astfel de caz, cumpărătorul are dreptul de a denunţa contractul. În cazul în care cumpărătorul nu denunţă contractul sau nu îşi aplică dreptul la livrarea unor bunuri noi fără defecţiuni, poate solicita o reducere de preţ în schimbul înlocuirii sau reparării bunurilor. Cumpărătorul are dreptul la o reducere rezonabilă şi în cazul în care vânzătorul nu îi poate livra un bun nou fără defecţiuni, nu îi poate înlocui componenta sau repara bunul, precum şi în cazul în care vânzătorul nu ia măsuri de remediere în termen rezonabil sau dacă măsura de remediere ar fi evident dificilă pentru consumator.
Cumpărătorul nu are dreptul la reclamaţie dacă înainte de a prelua bunurile ştia că acestea sunt defecte sau dacă ele a cauzat defecţiunea. În cazul în care bunul are un defect faţă de care vânzătorul are obligaţii şi dacă este vorba despre un bun vândut cu un preţ redus sau despre un bun utilizat, cumpărătorul are dreptul a un preţ rezonabil în schimbul dreptului la înlocuire a bunului. Dreptul la reclamarea unui defect se aplică la vânzătorul de la care bunul a fost cumpărat. Dacă însă în confirmare este specificată o altă persoană desemnată pentru reparaţii, care este în locul sau în apropierea locului în care se află cumpărătorul, acesta îşi exercită dreptul la reparaţii la această altă persoană. Persoana astfel desemnată pentru reparaţii execută reparaţia în termenul convenit de vânzător şi cumpărător la cumpărarea bunului. Acest lucru este valabil şi pentru reclamarea unei defecţiuni la care se raportează garanţia (a se vedea garanţia de calitate).
Bunul este considerat a fi defect dacă nu este livrat în cantitatea, calitatea şi varianta convenită sau într-o calitate şi variantă corespunzătoare scopului evident din contract; diferit de scopul normal. Se consideră defect şi livrarea altor bunuri. Se consideră a fi defecte şi greşelile din documentele necesare utilizării bunului.

Drepturile şi obligaţiile părţilor referitoare la reclamaţii sunt guvernate de legislaţia general aplicabilă (în special de prevederile § 1914 până la 1925, § 2099 până la 2117 şi § 2161 până la 2174 din Codul civil şi din Legea nr. 634/1992 MO., privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare).

Dreptul la reclamaţie al cumpărătorului apare când defectul bunului cauzator de daune trece în proprietatea cumpărătorului, chiar se manifestă ulterior. Acest drept i se acordă cumpărătorului şi printr-un defect apărut ulterior, care a fost provocat prin încălcarea obligaţiilor
vânzătorului. Însă acest aspect nu influenţează obligaţiile vânzătorului rezultate din garanţia de calitate.
Dreptul cumpărătorului la reclamaţie nu este afectat dacă defectul a fost cauzat de utilizarea bunului, pe care cumpărătorul l-a predat vânzătorului. Aceasta nu se aplică dacă vânzătorul demonstrează că l-a atenţionat din timp pe cumpărător despre incompatibilitatea bunului predat, iar cumpărătorul a insistat să utilizeze bunul sau dacă demonstrează că incompatibilitatea bunului predat nu putea fi depistată nici printr-un tratament adecvat. Cumpărătorul nu are dreptul la reclamaţie dacă este vorba despre un defect pe care l-ar fi putut depista, printr-un efort normal, încă de la încheierea contractului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul l-a asigura în mod expres că bunul este fără defecte sau dacă ascunde acest defect.
În funcţie de posibilităţi, cumpărătorul examinează bunul imediat după apariţia riscului de deteriorare a bunului şi verifică proprietăţile şi opţiunile bunului.
Dacă motivul reclamaţiei este încălcare contractului, cumpărătorul are dreptul
a) la îndepărtarea defectului prin livrarea unui bun nou, fără defecte, sau prin livrarea unui bun lipsă,
b) la îndepărtarea defectului prin repararea bunului,
c) la o reducere de preţ rezonabilă, sau
d la denunţarea contractului.
La anunţarea defectului sau imediat după aceasta, cumpărătorul comunică vânzătorului pentru ce drept a optat. Cumpărătorul nu poate modifica această opţiune fără acordul vânzătorului; nu se aplică în cazul în care cumpărătorul solicită repararea unei defecţiuni care este ireparabilă. În cazul în care vânzătorul nu îndepărtează defectul în timp adecvat sau dacă îl anunţă pe cumpărător că nu îndepărtează defecţiunile, cumpărătorul poate solicita o reducere la preţul de achiziţie în schimbul remedierii, sau poate denunţa contractul. În cazul în care cumpărătorul nu îşi alege în timp dreptul, are drepturi după următorul aliniat.
Dacă obiectul reclamaţiei este o încălcare minoră a contractului, cumpărătorul are dreptul la îndepărtarea defectului sau la o reducere de preţ adecvată. Vânzătorul poate livra ceea ce lipseşte sau poate îndepărta defectul juridic până când cumpărătorul nu aplică dreptul să la reducere din preţul de achiziţie dau până nu denunţă contractul. Vânzătorul poate îndepărta alte defecţiuni în mod arbitrar, reparând bunul sau livrând un bun nou; o astfel de opţiune nu trebuie să genereze costuri cumpărătorului. În cazul în care vânzătorul nu îndepărtează la timp defectul bunului sau dacă refuză să îndepărteze defectul, cumpărătorul poate solicita o reducere de preţ sau poate denunţa contractul. Cumpărătorul nu poate schimba opţiunea aplicabilă fără acordul vânzătorului.
Cumpărătorul nu poate denunţa contractul şi nu poate solicita livrarea unui bun nou dacă nu poate returna bunul deţinut în starea în care l-a primit. Nu se aplică,
a) dacă starea s-a modificat ca urmare a uni inspecţii în scopul depistării defectului la bun,
b) dacă cumpărătorul a utilizat bunul încă înainte de depistarea defectului,
c) dacă cumpărătorul nu a cauzat imposibilitatea de returnare a bunului în stare neschimbată prin acţiuni sau omisiuni ale sale, sau
d) în cazul în care cumpărătorul a folosit bunul înainte de a se depista defectul sau dacă a modificat bunul în timpul unei utilizări normale; dacă acest lucru s-a petrecut doar parţial, returnează vânzătorului numai parţial ceea ce se mai poate utiliza şi îl recompensează pe acesta cu o valoare echivalentă cu profitul obţinut din utilizarea bunului.
Dacă cumpărătorul nu anunţă defectul la timp, pierde dreptul de a denunţa contractul.
Garanţia calităţii
Prin garantarea calităţii, vânzătorul se obligă ca bunul să fie o anumită perioadă eligibil pentru utilizarea în scop obişnuit sau să îşi păstreze proprietăţile. Aceste efecte se aplică şi pentru perioada de garanţie sau durata de valabilitate a bunului specificată pe ambalaj sau în reclamă. Garanţia se poate acorda şi pentru componente individuale ale bunului. În cazul în care contractul sau declaraţia de garanţie stabileşte perioade de garanţie diferite, este valabilă cea mai lungă dintre acestea. Dacă părţile convin o perioadă de garanţie diferită de cea specificată pe ambalaj ca durată de valabilitate, ceea ce convin părţile este prioritar. Perioada de garanţie începe să se scurgă o dată cu predarea bunului la cumpărător; dacă bunul a fost expediat conform contractului, se scurge din momentul în care a ajuns la destinaţie. Dacă bunul cumpărat trebuie pus în funcţiune de altcineva în afară de vânzător, perioada de garanţie începe să se scurgă de la data punerii în funcţiune a bunului, dacă cumpărătorul a comandat punerea în funcţiune le cel mult trei săptămâni de la preluarea bunului şi dacă a colaborat la timp şi corespunzător pentru prestarea serviciului. Cumpărătorul nu are dreptul la garanţie dacă bunul devenit proprietate a lui a suferit o daună provocate de un eveniment extern. Acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul a provocat dauna.

12. Denunţarea contactului - informaţii legale pentru consumatori

Dacă nu este vorba despre un caz în care contractul de vânzare-cumpărare nu poate fi denunţat, în conformitate cu § 1829 din Codul civil, cumpărătorul are dreptul de a denunţa contractului în termen de 14 zile de la preluarea produselor. Denunţarea contractului trebuie să fie predată vânzătorului în termen de 14 zile de la preluarea produselor. În cazul în care consumatorul denunţă contractul, trimite sau predă antreprenorului, fără o întârziere inutilă, în cel mult 14 zile de la denunţarea contractului, produsele pe care le-a primit de la antreprenor. Notificarea de denunţare a contractului este trimisă de către cumpărător prin e-mail sau în scris, ataşată produselor expediate pe adresa vânzătorului. Nu se vor accepta produse expediate prin ramburs.

În caz de denunţare a contractului de vânzare-cumpărare, acesta se anulează de la început.

În caz de denunţare a contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul returnează în cel mult 14 zile de la denunţare, fără o întârziere inutilă, toate sumele de bani, inclusiv costurile de livrare, primite în baza contractului.  Suma va fi returnată de vânzător fie prin virament bancar în contul specificat de consumator şi în cu condiţia să fie de acord cu această formă de returnare, sau în acelaşi mod în ca la plata bunurilor.

Cumpărătorul ia la cunoştinţă că dacă produsele returnat vor fi deteriorate, uzate sau parţial consumate, vânzătorul are dreptul la daune interese din partea sa pentru pagubele apărute.

Costurile aferente returnării produselor sunt suportate de consumator.

Cumpărătorul ia la cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile § 1837 din Codul civil, nu poate denunţa contractul de vânzare-cumpărare pentru, printre altele,
a) prestarea de servicii, dacă acestea au fost executate cu acordul său expres anterior expirării termenului de denunţare a contractului şi dacă antreprenorul l-a informat pe consumator că nu are dreptul să denunţa un astfel de contract,
b) livrarea unor produse sau servicii ale căror preţuri fluctuează în funcţie de evoluţiile de pieţele de capital, independent de voinţa antreprenorului şi care pot să apară în timpul termenului de denunţarea a contractului,
c) livrarea unor băuturi alcoolice care pot fi livrate numai după treizeci de zile şi ale căror preţuri fluctuează în funcţie de evoluţiile de pieţele de capital, independent de voinţa antreprenorului,
d) livrarea unor produse adaptate în funcţie de cerinţele şi pentru persoana consumatorului,
e) livrarea unor produse care au fost supuse deteriorării rapide sau care au foste amestecate cu alte produse după livrare,
f) lucrări de reparaţii sau întreţinere executate într-un loc stabilit de consumator, la cererea acestuia; nu se aplică în cazul unor lucrări de reparaţii sau schimbări de piese solicitate ulterior,
g) livrarea unor produse în ambalaj închis, pe care consumatorul l-a desfăcut şi , din motive de igienă, acestea nu mai pot di returnate,
h) livrarea de înregistrări audio şi video sau de programe de computer, dacă acestea au ambalajele originale deteriorate,
i) livrarea de ziare, periodice şi reviste,
j) cazarea, transportul, hrana sau petrecerea timpului liber, dacă antreprenorul oferă aceste servicii într-un termen determinat,
k) în baza unei licitaţii publice sau în baza unei legi care reglementează licitaţiile publice, sau
l) livrarea de conţinut digital care nu a fost livrat pe suport material şi a fost livrat cu acordul expres anterior al consumatorului, înaintea expirării termenului de denunţare a contractului şi antreprenorul i-a comunicat consumatorului că într-un astfel de caz nu poate denunţa contractul.
m) dacă Cumpărătorul a ales o altă metodă decât cea mai ieftină metodă de livrare oferită de Vânzător, Vânzătorul va returna Cumpărătorului costul de livrare corespunzător celui mai ieftin mod de livrare oferit.

În cazurile în care, în temeiul prevederilor § 1829 alin. 1 din Codul civil, cumpărătorul are dreptul de a denunţa contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul are şi el dreptul de a rezilia un astfel de contract până la preluarea produselor de către cumpărător. Într-un astfel de caz, vânzătorul va returna imediat cumpărătorului preţul de achiziţie, non-numerar, într-un cont bancar stabilit de cumpărător.

13. Modul de comunicare

Comunicarea dintre vânzător şi cumpărător se va realiza telefonic, prin intermediul prestatorilor de servicii de curierat sau prin e-mail, la adresele (numerele de telefon) specificate de cumpărător în comanda sau în înregistrare, sau la alte adrese comunicate ulterior şi la adresele de contact (numerele de telefon) ale vânzătorului specificate în punctul 14 din aceşti TC.
Mesajele în format electronic trimise de vânzător sunt considerate ca predate în momentul trimiterii lor. Vânzătorul nu este responsabil de niciun obstacol în transferul de mesaje electronice către cumpărător, de setările ani-spam ale acestuia etc.
Conform acestor TC, e-mailul serveşte pentru toate sarcinile care necesită înscrisuri.

14. Alte prevederi

Contractul de vânzare-cumpărare inclusiv TC sunt arhivate în format electronic de către vânzător şi nu sunt publice. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în limba română. În temeiul Codului civil, vânzătorul, în relaţie cu cumpărătorul, nu este obligat prin niciun cod de conduită. În cazul în care consumatorul ar fi lipsit de unul dintre drepturile sale rezultate din încheierea contractului, poate apela la autorităţile de supraveghere abilitate (Inspecţia cehă a comerţului, Oficiul de licenţiere în comerţ, Oficiul pentru protecţia datelor cu caracter personal, Oficiul fiscal etc.). Eventualele litigii dintre vânzător şi cumpărător sunt soluţionate de instanţa de judecată.

Pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor comerciale rezultate din contractul de vânzare-cumpărare se va apela la Inspecţia cehă a comerţului, cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, NI: 000 20 869, site web: http://www.coi.cz.

15. Prevederi finale

Relaţiile juridice dintre vânzător ş cumpărător sunt guvernate de aceşti TC şi de prevederile relevante din Codul comerţului (atunci când cumpără pe firmă) şi de Codul civil în varianta aplicabilă (pentru consumatori finali).
Informaţiile despre cumpărător sunt stocate de către vânzător în conformitate cu legislaţia aplicabilă în Republica Cehă, în special în conformitate cu Legea nr 101/2000 MO., privind protecţia datelor cu caracter personal, în varianta în vigoare. Toate datele obţinute de la cumpărător vor fi utilizate de către vânzător exclusiv pentru uzul intern şi nu vor fi comunicate unor terţe părţi sau entităţi, cu excepţia transportatorului produselor, căruia i se vor comunica numai informaţiile strict necesare pentru livrarea produselor la cumpărător.

16. Cookie-uri

Informaţii privind utilizarea de cookie-uri în conformitate cu directivele UE.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fişiere cu volum mic, stocate de browser-ul dvs. (din computer, tabletă sau telefon). Cookie-urile nu stochează date cu caracter personal ale dvs., cum ar fi numele, data de naştere sau date privind cadrul de plată al dvs.

Care este scopul cookie-urilor:

  • funcţionarea corectă a paginilor web şi o experienţă de utilizare mai bună;
  • analiza datelor publicate;
  • analiza nivelului de vizitare a paginilor web (Google Analytics)

Ce tip de cookie-uri utilizăm?

Utilizăm două tipuri de cookie-uri:

Cookie-uri relaţionale - Cookie-urile relaţionale sunt temporare şi sunt păstrate numai până când părăsiţi site-ul web.
Cookie-uri permanente - rămân în dispozitivul dvs. până când le îndepărtaţi manual sau până când se termină durata lor de viaţă.

Unele pagini pot aduna informaţii prin intermediul unor etichete pixel (imagini în format GIF cu dimensiuni de 1 x 1 pixeli), care pot fi transmise unor terţe părţi. De exemplu către agenţii de publicitate etc... Dar nici după aceste informaţii nu puteţi fi identificat ca individ.

Ce se întâmplă dacă opresc cookie-urile?

În cazul în care opriţi sau ştergeţi cookie-urile din dispozitivul dvs. este posibil să nu aveţi acces la secţiuni importante din site-ul nostru şi la unele funcţii sau să configuraţi în mod repetat anumite setări.

Definiţia exactă a cookie-urilor oferită de către Wikipedia.org

Un cookie (biscuit) HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicaţii tipice sunt reţinerea preferinţelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coş de cumpărături”. Termenul vine de la expresia din limba engleză „magic cookie”, care desemnează un pachet de date pe care un program îl primeşte doar pentru a-l trimite înapoi nemodificat. Acest procedeu era deja larg răspândit atunci când, în iunie 1994, Lou Montulli a avut ideea de a-l folosi în cadrul comunicaţiilor web. Cookie-urile au implicaţii destul de importante în ceea ce privește anonimitatea și securitatea informaţiilor de natură personală ale celor care accesează pagini de web.

Prin că staţi pe site-ul nostru sunteţi de acord cu utilizarea cookie-urilor.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi dorim o experienţă plăcută cu e-shop-ul nostru.

 

17. Informaţii despre vânzător

Produsele publicate pe site-ul web www.CDRmarket.ro sunt livrate de: Denis Čišič
Amplasamentul întreprinderii: V Hájku 63, 31200 Plzeň, Czech Republic
NI:73390453
CUI: CZ8101172079
Adresa de expediere: Papírnická 4, Pilsen 32600, Czech Republic
E-mail: obchod@CDRmarket.cz
Aceşti TC se aplică începând cu data de 1.1.2014

 

Contact la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor www.anpc.gov.ro